Pojem vzduchotechnika označuje komplexní systém zařízení a procesů sloužících k zajištění distribuce vzduchu a jeho úpravě. Nedílnou součástí systému vzduchotechniky je tak vždy pohonná jednotka, tj. ventilátor, stejně jako další dílčí zařízení zajišťující ohřev a chlazení vzduchu, úpravu jeho vlhkosti či filtraci.

Zásadní důležitost má v případě vzduchotechniky jak kvalita její realizace, tak pravidelná údržba. Nedodržení příslušných národních i mezinárodních norem, resp. obecně jakákoliv chyba či nedůslednost, může mít za následek i ohrožení zdraví osob pohybujících se v daných prostorách (rozmnožení bakterií a jejich roznesení, špatná teplota vzduchu apod.)

Pro udržení maximální komfortu je pozornost věnována i hlučnosti vzduchotechniky. V tomto ohledu hraje zásadní roli jak kvalitní projektování celého systému, tak správné využití tlumících komponent. Kvalitní projekt zajistí, že systém bude maximálně efektivní při co nejnižších investičních i provozních nákladech.

Máte dotaz? Napište nám!

servis@techproma.cz  | +420 774 238 386